Enkele citaten uit de memoires van Sjef van Kessel

Logo
  • De jaren die vooraf gingen aan de oprichting van de Zuivelfabriek te Drunen waren voor de boeren geenszins gunstig. De boeren waren arm.
  • Op voorstel van den burgemeester van Baardwijk werd besloten geen klein fabriekje te bouwen maar aan te sluiten bij Drunen en de fabriek aldaar om te bouwen tot een stoomfabriek.
  • De directeur Sjef van Kessel werd aangezocht zich te bekwamen voor het beheer van een stoomzuivelfabriek. Deze heeft zijn opleiding genoten aan de coöperatieve Zuivelfabrieken te Beugen en te Cuyk aan de Maas.
  • De rijksmerken zijn ons een tijd ontnomen omdat volgens de zuivelvisiteur van het Botercontrole station het rijksmerk niet voldoende was aangedrukt. Het had plaats in den tijd van den zogenaamde boterhandelaars, bijna allen botermengers en boterknoeiers.
  • In 1917 werd de oude vereniging “Boterij van Drunen en Elshout” ontbonden en een nieuwe vereniging opgericht: Coöperatieve Eerste Langstraatsche Stoomzuivelfabriek te Drunen.
  • De Brabantse Zuivelbond kende ons over 1929 en 1930 het kwaliteitsdiploma toe. De botermijn te Roosendaal plaatste op haar ranglijst in 1929 onze fabriek als no. 2 en in 1930 als no. 1. (14/15) Ook prijzen in Brussel en Antwerpen.
  • 1942. Omdat de directeur het beheer der fabriek voor hem te zwaar achtte verzocht hij het bestuur hem ontslag te verlenen. Tot directeur werd benoemd M.J. van Hulten en tot assistent-directeur L.J. van Hulten.
  • In 1943 werden oud-militairen door de Duitse overheid opgeroepen voor krijgsgevangenschap. […]
  • Op last van de burgemeester van Drunen werd onze voorzitter de heer M. van Halder opgehaald en overgebracht naar een gevangenkamp in Vught.
  • Aan het eind van de oorlog was de fabriek werkplaats voor 4 bakkers en een tabakskerverij en drogerij. Daarbij was nog een gaarkeuken geïnstalleerd om mensen die er behoefte aan hadden van middageten te voorzien.

Zijn Memoires zijn integraal opgenomen. Interessant is hoe hij verslag doet van het reilen en zeilen van de boterfabriek. Sommige kwesties liet hij rusten, zoals de ontslagbrief die hij schreef en de staking van de melkrijders. Lees het allemaal in deel 2 van Leve de stoom!

Bestelformulier
Home
Bladzijde 11

Real Time Web Analytics