Eerste Langstraatsche........

Logo In 1917 is de naam Boterij van Drunen en Elshout veranderd in Coöperatieve Eerste Langstraatsche Stoomzuivelfabriek.

Mari van Hulten gaat als volontair werken op de fabriek (1920). Op bijgaande foto (1930) zit hij daar als assistent-directeur! Hoe hij die positie bereikt wordt uitvoerig beschreven in “Goei Botter”.
Foto genomen bij het 25-jarig bestaan. Zittend v.l.n.r Mari van Hulten, Sjef van Kessel en Hendrik de Wit. Staand het personeel in 1930, Giel de Hart, Jan Doremans, Harrie van de Sanden, Jos Pullens, Willem van Diem, Jan Melis en Leonard van Hulten.

Vanaf de oprichting is Van Halder voorzitter van het bestuur en hij zal de vijftig jaar ruimschoots volmaken.
In 1955 is er drie dagen groot feest voor de boeren en boerinnen met o.a. de revue “Botterke tot op den bojem”.

De revue bestond uit achttien onderdelen. Het geheel was een bonte afwisseling van zang, dans, toneel en declamatie. De thema’s waren ontleend aan het boerenleven, de coöperatie, melk en boter, maar ook tijdgebonden onderwerpen, zoals oorlogstijd, emigratie en consultatiebureau. Een loflied op het Brabantse land mocht natuurlijk niet ontbreken evenals een hulde aan de pioniers van de boterfabriek, Van Halder, Van Hulten en Van Kessel.
Uit de teksten bleek een oneindig geloof in de Schepper en de natuur. Het geheel was doordrenkt van een geweldig optimisme.
Nu 60 jaar geleden zijn er nog mensen uit die tijd die liedjes kunnen zingen uit die revue! “Het fabriek draait op de motor …” of “Vijftig jaren zuivelfabriek …”, enz.
Voor de boeren begint de avond met een koffietafel en aansluitend volgt dan de Feestrevue. Saillant detail: deelnemers aan de koffietafel wordt verzocht zelf een boterhambordje, kop en schotel, mes, vork en lepeltje mee te brengen. Er wordt geen geld verspild
Logo
Cadeau voor Van Halder bij het 50-jarig bestaan, geschilderd door Theo van Delft.

Logo

Alle deelnemers aan de revue.


Logo


Hoe dat allemaal is gegaan, lees het in “Goei Botter”.

Real Time Web Analytics