Er is meer dan alleen boter …

O, wat in d’oude boerenstand
D’eeuwen lang door werd bewaard!
O breng mij terug naar den ouden tijd
Toen alles nog bleef lijk ’t was!
Toen we wroetten in de mest, toen waren we op zijn best
Met eens in de maand schoone wasch!

Samen met voorzitter Schreurs (notaris) is Mari van de partij.

Burgerlijk Armbestuur

Logo
Van de Lokkant 2e van rechts
Thijs van Halder (rechts op de foto) benadert Mari van Hulten voor de post van secretaris-penningmeester.
In het gemeentelijk archief in Heusden bevinden zich heel wat brieven en notities die Mari schrijft.
Lees meer daarover in "Goei Botter".

Logo
1954 Gezinszorg Drunen. onder vlnr.: Cor Muskens (Elshout), Cato Pulles (Drunen), Betsie van Drunen (Drunen), Jo Vissers (Drunen, van café Vissers). boven: Francien Timmermans (Drunen) Cor van Weert (Drunen, Lipsstraat), Sjaan Smits (Giersbergen), Annie Smits (Giersbergen) en Dinie Timmermans (Drunen)
Kapelaan Van Erp is nauw betrokken bij de oprichting van de Gezinszorg (1947). Gezinsverzorgsters hebben een belangrijke taak: niet alleen huishoudelijk werk, nee het gezin omhoog brengen, zij moeten het werk zien als een roeping!
Mari wordt penningmeester.

Real Time Web Analytics